Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to jedna z gałęzi prawa świadczonego przez naszą kancelarię adwokacką Michał Dobies. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj prawa związanego z rodziną. Jednak jaka jest prawdziwa definicja tego działu prawnego, jakie są źródła prawa rodzinnego oraz w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług naszego adwokata Mława? Spójrz niżej.

Definicja prawa rodzinnego

Prawo rodzinne należy do wyodrębnionej gałęzi prawa cywilnego, które ustanawia stosunki prawne w rodzinie. A mowa tutaj przede wszystkim o sytuacjach, które wiążą się z funkcjonowaniem rodziny, czyli z majątkowymi lub niemajątkowymi relacjami pomiędzy małżonkami, sposobem zawarcia małżeństwa, relacjami, które łączą rodziców z dziećmi oraz stosunki, jakie wynikają z pokrewieństwa bądź powinowactwa. Prawo rodzinne opiera się również na kilku podstawowych zasadach, które określają dobro dziecka, dobro rodziny, monogamię, równouprawnienie kobiety i mężczyzny, szczególną ochronę rodziny i dziecka przez państwo oraz trwałość małżeństwa.

Źródła prawa rodzinnego

Źródła prawa rodzinnego można podzielić na dwie grupy:

  • źródła prawa rodzinnego podstawowe, które obejmują Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku, ustawę z dnia 25 lutego 1964 roku (Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy), a także ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku (Prawo o aktach stanu cywilnego).
  • źródła prawa rodzinnego uzupełniające, które obejmują przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Kodeks cywilny), ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku (Kodeks postępowania cywilnego), a także ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku (Prawo prywatne międzynarodowe).

Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym

Do pojęć, które wiążą się z prawem rodzinnym należą w szczególności:

  • rodzina – którą tworzą małżonkowie oraz ich wspólne dzieci.
  • małżeństwo – które zawarte jest pomiędzy kobietą a mężczyzną przed urzędnikiem stanu cywilnego.
  • pokrewieństwo – według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej, na przykład jest to relacja pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. W przypadku krewnych w linii bocznej są to osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, ale nie są krewnymi w linii prostej.
  • powinowactwo – wynika z małżeństwa. Wówczas pomiędzy małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka nawiązują się relacje, na przykład takie jak teściowa czy zięć.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług naszego adwokata Mława?

Istnieje wiele sytuacji związanych z prawem rodzinnym, w których warto skorzystać z pomocy naszego adwokata Mława. A do takowych okoliczności można zaliczyć przede wszystkim zmianę statusu małżeństwa, czyli chodzi tutaj o rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa. Mogą to być również sytuacje związane z opieką nad daną osobą, czyli wszelkie kwestie dotyczące zmiany bądź ustanowienia opiekuna dla danej osoby. Oprócz tego warto skorzystać z pomocy naszego adwokata Mława w sprawach związanych z podziałem majątku, alimentami lub sprawami związanymi z ustaleniem ojcostwa/macierzyństwa. To tylko niektóre z sytuacji, w których warto skorzystać z naszej pomocy. Istnieje takich o wiele więcej, ponieważ prawo rodzinne stanowi bardzo obszerną część gałęzi prawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here