Powodem największej ilości nieporozumień podczas rozwodu, oprócz kwestii obok opieki nad dziećmi i wysokości alimentów na nie, jest podział majątku. Adwokaci najczęściej doradzają swoim klientom zawarcie ugody w formie umowy o charakterze aktu notarialnego, która jest najszybszym i najmniej...
Prowadząc sklep internetowy z danymi osobowymi klientów mamy styczność na co dzień. Z tego też względu, będą nas obowiązywać zapisy RODO, które weszły w życie w 2018 roku. W jaki sposób jednak chroni się dane osobowe klientów prowadząc...
Wszczęcie postępowania w każdym z dwóch podstawowych trybów, tj. przetargu nieograniczonym lub ograniczonym wiąże się z obowiązkiem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jednym z przepisów regulujących kwestię ogłoszeń jest art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią,...
Do niedawna firmy borykające się z problemami finansowymi, utratą płynności kończyły swą działalność, ogłaszając upadłość. Dziś, wielu przedsiębiorców upatruje ratunku w działaniach restrukturyzacyjnych. Walcząc o przetrwanie na rynku, warto korzystać z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Obok Prawa upadłościowego funkcjonuje Prawno...
Nie tylko czas jazdy – a całość wykonanej przez kierowcę pracy ma znaczenie. W myśl nowej ustawy o transporcie drogowym przekroczenie przeciętnego i maksymalnego tygodniowego czasu pracy grozi dużymi sankcjami. Zrozumienie skomplikowanych przepisów wydaje się nastręczać transportowcom wielu problemów....

Polecane