Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to jedna z gałęzi prawa świadczonego przez naszą kancelarię adwokacką Michał Dobies. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj prawa związanego z rodziną. Jednak jaka jest prawdziwa definicja tego działu prawnego, jakie są źródła prawa rodzinnego oraz...
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do poruszania się w określonych ramach prawnych. Dotyczy to również prawa gospodarczego, które jest jedną z głównych dziedzin prawa związanego z biznesem. Prawo gospodarcze w biznesie Pod pojęciem prawa gospodarczego kryje się zbiór dziedzin prawa, które regulują...
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej. Do jej zadań należy obrona oskarżonych w sprawach karnych a także występowanie w imieniu stron przed sądem bądź innymi instytucjami. Opis zawodu Osoby wykonujące ten zawód sporządzają również umowy, statuty oraz inne ważne...
Prowadzenie każdej działalności gospodarczej niezależnie od jej skali związane jest z przechowywaniem dokumentów bezpośrednio związanych z działalnością. Pomimo tego, że coraz częściej stosuje się systemy informatyczne, które mają na celu zmniejszenie ilość danych w papierowej formie, znaczna część dokumentów...
Właściciele warsztatów samochodowych będą musieli wkrótce wymienić stare kasy fiskalne na nowe. Dlaczego mechanicy muszą wymienić kasy fiskalne? Jest to spowodowane zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w Polsce. Jakie urządzenie muszą oni kupić dla dopełnienia obowiązków fiskalnych i od kiedy powinni...
Powodem największej ilości nieporozumień podczas rozwodu, oprócz kwestii obok opieki nad dziećmi i wysokości alimentów na nie, jest podział majątku. Adwokaci najczęściej doradzają swoim klientom zawarcie ugody w formie umowy o charakterze aktu notarialnego, która jest najszybszym i najmniej...
Prowadząc sklep internetowy z danymi osobowymi klientów mamy styczność na co dzień. Z tego też względu, będą nas obowiązywać zapisy RODO, które weszły w życie w 2018 roku. W jaki sposób jednak chroni się dane osobowe klientów prowadząc...
Wszczęcie postępowania w każdym z dwóch podstawowych trybów, tj. przetargu nieograniczonym lub ograniczonym wiąże się z obowiązkiem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jednym z przepisów regulujących kwestię ogłoszeń jest art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią,...
Do niedawna firmy borykające się z problemami finansowymi, utratą płynności kończyły swą działalność, ogłaszając upadłość. Dziś, wielu przedsiębiorców upatruje ratunku w działaniach restrukturyzacyjnych. Walcząc o przetrwanie na rynku, warto korzystać z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Obok Prawa upadłościowego funkcjonuje Prawno...
Nie tylko czas jazdy – a całość wykonanej przez kierowcę pracy ma znaczenie. W myśl nowej ustawy o transporcie drogowym przekroczenie przeciętnego i maksymalnego tygodniowego czasu pracy grozi dużymi sankcjami. Zrozumienie skomplikowanych przepisów wydaje się nastręczać transportowcom wielu problemów....

Polecane