Czeka Cię podział majątku? Dobry adwokat to podstawa

Powodem największej ilości nieporozumień podczas rozwodu, oprócz kwestii obok opieki nad dziećmi i wysokości alimentów na nie, jest podział majątku. Adwokaci najczęściej doradzają swoim klientom zawarcie ugody w formie umowy o charakterze aktu notarialnego, która jest najszybszym i najmniej obciążającym emocjonalnie obie strony rozwiązaniem. Niekiedy zdarza się jednak, że małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia podczas mediacji, wówczas sprawa trafia do sądu. Czym różnią się te dwa rozwiązania i które jest korzystniejsze?

Kiedy można przeprowadzić podział majątku? Dobry adwokat – dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

Z chwilą zawarcia małżeństwa, o ile strony nie podpisały intercyzy, powstaje między nimi wspólność majątkowa. Trwa ona przez cały czas małżeństwa, aż do chwili śmierci jednego z małżonków lub uprawomocnienia się wyroku rozwodowego bądź unieważniającego małżeństwo. W niektórych sytuacjach wspólność majątkowa może ustać w trakcie trwania małżeństwa. Może tak się stać, np. gdy orzeczona zostanie separacja, małżonkowie zawrą umowę o rozdzielności majątkowej, albo jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony lub ogłosi swoją upadłość. Najczęściej jednak to po rozwodzie następuje podział majątku. Dobry adwokat może być wówczas bardzo pomocny i uchronić nas przed stratami.

W skład wspólnego majątku małżonków wchodzą wynagrodzenia za pracę i dochody uzyskane z innej działalności zarobkowej, czyli np. działalności gospodarczej, umów zlecenia czy umów o dzieło. Zaliczają się do niego również dochody pochodzące z majątku wspólnego lub osobistego każdego z małżonków, np. czynsz z najmu mieszkania. Wspólność małżeńską stanowią również środki zgromadzone na rachunku bankowym czy pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Z zasady do wspólnego majątku małżonków nie zalicza się przedmiotów nabytych przed zawarciem małżeństwa, otrzymanych przez jedną ze stron w drodze spadku lub darowizny, przedmiotów, które służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb osobistych jednego ze współmałżonków, praw autorskich oraz niewypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia.

W jaki sposób przeprowadzany jest podział majątku? Adwokaci – czy mogą przyspieszyć sprawę?

W momencie uprawomocnienia wyroku sądu o rozwodzie, ustaje małżeńska wspólność majątkowa, a małżonkowie zyskują prawo do równego udziału w dotychczas wspólnym majątku, niezależnie od tego, w jakim stopniu każda ze stron przyczyniła się do jego powstania. Możliwe jest wówczas przeprowadzenie podziału majątku. Może to nastąpić w drodze orzeczenia sądu okręgowego – w trakcie postępowania rozwodowego lub rejonowego – w oddzielnym postępowaniu o podział majątku. Dobry adwokat w większości przypadków doradzał będzie jednak prostszy sposób podziału wspólnego majątku, jakim jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Jest to możliwe, kiedy małżonkowie są w stanie porozumieć się w drodze mediacji o podział majątku. Adwokaci reprezentujący strony podczas rozwodu są wówczas zazwyczaj bardzo pomocni.

Należy podkreślić, że z ważnych powodów możliwy jest nierówny podział majątku. Dobry adwokat będzie wówczas nieocenioną pomocą. Z zasady równy podział majątku następuje nawet wówczas, gdy małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do jego zgromadzenia. Założenie to przestaje jednak obowiązywać w sytuacji, kiedy małżeństwo przestaje prawidłowo funkcjonować, a jeden z małżonków w rażący sposób zaniedbuje swoje obowiązki względem rodziny, czyli np. trwonieni wspólny majątek, jest alkoholikiem, narkomanem lub nałogowym hazardzistą. Jeśli strona, która uważa, że równy podział majątku byłby dla niej krzywdzący, wystąpi do sądu o nierówny podział majątku, na niej spoczywa ciężar udowodnienia ze zaszły przewidziane w ustawie przesłanki umożliwiające jego dokonanie.

Poprzedni artykułFotoceramika – kompendium wiedzy na jej temat
Następny artykułLeasing czy kredyt? Co wybrać? Podpowiadamy!