Ile trwa prawo ochronne na znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego jest procedurą co najmniej kilkumiesięczną. W jej wyniku otrzymujemy ochronę prawną zgłoszonego znaku, co oznacza, że nikt bez naszej zgody nie może się nim posługiwać. Warto jednak pamiętać, że ochrona jest czasowa. Udziela się jej na okres 10 lat, liczonych od daty zgłoszenia wniosku do Urzędu Patentowego. Istnieje możliwość przedłużenia ochrony, ale należy dopełnić niezbędnych formalności, czyli terminowo wnieść opłatę. Dzięki temu możliwe będzie udzielenie dodatkowej dziesięcioletniej ochrony na konkretny znak towarowy.

Istotna jest kwestia dnia, od którego obowiązuje prawo ochronne. Jak wspomnieliśmy wcześniej, datą początkową jest dzień zgłoszenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że od razu otrzymujemy pełne prawa do wyłącznego posługiwania się konkretnym znakiem. Dopiero pozytywne zakończenie procedury rejestracyjnej, czyli wydanie decyzji przez Urząd Patentowy oraz jej opublikowanie gwarantuje pełne prawa wnioskodawcy do danego znaku.

Jak może być wydłużona ochrona znaków towarowych? Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest terminowe wniesienie dodatkowej opłaty. Kwotę przelewa się na rachunek Urzędu Patentowego przed końcem upływającego okresu ochrony, ale nie wcześniej niż na rok przed jego wygaśnięciem. Możliwe jest uiszczenie opłaty wyższej o 30% w terminie 6 miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu ochronnego. Warto stanowczo podkreślić, że sześciomiesięcznego terminu w żaden sposób nie można przywrócić, jeśli wnioskodawca zapomniał o uiszczeniu wymaganej prawem kwoty.

Istotny jest także fakt, że ochrona własności znaku towarowego może zostać zmodyfikowana. Jeśli chcemy przedłużyć prawo ochronne jedynie na część towarów lub usług, wówczas w przelewie należy zaznaczyć kategorie, których dotyczy przedłużenie. Kolejny okres ochronny, niezależnie czy obejmuje wszystkie klasy, czy tylko wybrane, odnotowywany jest przez Urząd Patentowy w rejestrze znaków towarowych i publikowany w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Właściciel znaku nie musi oczekiwać na żadną dodatkową decyzję w przedmiocie przedłużenia ochrony, gdyż Urząd jej nie wydaje.

Jak widać, przedłużenie okresu ochronnego na znak towarowy jest możliwe, ale wymaga ogromnej uwagi ze strony właściciela. Jedynym obowiązkiem, jaki należy wypełnić, jest uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie. Brak przelewu będzie skutkował wygaśnięciem ochrony, dlatego optymalnym rozwiązaniem będzie powierzenie prowadzenia spraw związanych z rejestracją znaku towarowego oraz późniejszym przedłużeniem ochrony kancelarii patentowej. Prawnicy sami zadbają o to, aby we właściwym momencie dokonać stosownej opłaty, a dodatkowo będą monitorować wykorzystanie zastrzeżonego znaku. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego jego użycia możliwe jest dochodzenie swoich praw na drodze polubownej lub sądowej.

Poprzedni artykułKontrola wydruków – czy to się opłaca?
Następny artykułDziedziczenie bez testamentu po śmierci małżonka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj