Jakie korzyści niesie za sobą ubezpieczenie należności handlowych

Działalność gospodarcza pociąga za sobą duże ryzyko finansowe. Producenci dostarczają towar do hurtowni, te z kolei dostarczają je do sklepów, lokali gastronomicznych, punktów usługowych. To najprostszy schemat. W realiach gospodarczych ten łańcuch jest bardziej powiązany i ma wiele rozgałęzień. Oczywiście powoduje to ryzyko finansowe i zagraża utrzymaniu płynności finansowej firmy.

Mimo dobrej koniunktury na rynku, wzrasta liczba firm, które ogłaszają swoją niewypłacalność. Największy przyrost niewypłacalności jest wśród producentów, drugie miejsce zajmują hurtownie, trzecie natomiast firmy z branży transportowej. Taki stan ma wiele przyczyn obiektywnych (duże koszty działalności) i subiektywnych (błędy w zarządzaniu). Dla kontrahentów oznacza to problemy z utrzymaniem regularnego przepływu pieniędzy.

Sposobem na uniknięcie kłopotów z należnościami jest ubezpieczenie należności handlowych. Wyjaśniamy jak działa kredyt kupiecki i jak skutecznie zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi.

Zasady działania kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki to powszechnie stosowana forma rozliczeń między uczestnikami rynku gospodarczego. Sprzedawca zainteresowany jest zbytem swoich produktów lub usług. Szuka partnerów, którzy są zainteresowani jego ofertą, ale nie dysponują odpowiednią kwotą gotówki. W takiej sytuacji najczęściej sprzedaje towar lub usługę z przedłużonym terminem płatności. Tak wystawiona faktura jest niczym innym jak właśnie kredytem kupieckim. Jest to najtańsza forma kredytowania działalności dla odbiorcy. Nie tylko nie płaci odsetek od krótkoterminowego kredytu w banku, ale także nie musi poświęcać czasu na załatwianie wielu formalności.

W tej sytuacji pytanie brzmi: jaki zysk ma sprzedawca? Odpowiedź jest prosta – zyskuje nowego klienta, który będzie składał u niego regularne zamówienia i nie pójdzie do konkurencji. Korzyści są obustronne.

Oczywiście początek współpracy polega na wzajemnym sprawdzeniu rzetelności obu stron. Odbiorca sprawdza jakość dostarczanych produktów, dostawca wypłacalność kontrahenta. Z reguły pierwsze faktury o przedłużonym terminie płatności są krótkie i obejmują siedem dni. W miarę upływu współpracy okres ten może ulec wydłużeniu nawet do 90 dni. Obie strony są zadowolone do momentu kiedy należności spływają terminowo. Nawet niewielkie opóźnienia w spłacie należności nie powoduje większych szkód dla firmy. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy kilku partnerów biznesowych opóźnia zapłatę faktur lub w ogóle przestaje je płacić. W takiej sytuacji firma może utracić płynność finansową, a w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do niewydolności finansowej i bankructwa. Alternatywą dla takiej sytuacji jest ubezpieczenie od należności zobowiązań handlowych.

Jak działa ubezpieczenie należności?

W praktyce kredyt kupiecki obarczony jest ryzykiem. Nawet kilkuletnia współpraca z klientem nie gwarantuje, że w pewnym momencie nie powstaną zatory finansowe. Kilku takich klientów może spowodować poważne problemy finansowe i przyczynić się do utraty płynnego przepływu pieniądza. Jedynym zabezpieczeniem przed takim scenariuszem jest ubezpieczenie należności. Zasada działania podobna jest jak w przypadku ubezpieczeń samochodowych, mieszkaniowych lub innych szkód.

Co oferują firmy ubezpieczeniowe?

Trzeba jasno stwierdzić, że firm oferujących ubezpieczenie biznesu nie jest dużo, ten rynek dopiero się rozwija. Rosnąca liczba graczy na rynku powoduje spadek ceny polis ubezpieczeniowych, przekłada się to bezpośrednio na większe zainteresowanie przedsiębiorców, nie tylko tych dużych. Zobacz jak wygląda ubezpieczenie należności handlowych w Coface – lidera na rynku ubezpieczeń należności.

Firmy ubezpieczeniowe oferują dwa warianty polisy:

  • portfelowy – najbardziej popularny,
  • pojedynczy – coraz rzadszy.

W wariancie portfelowym ubezpieczenie obejmuje wszystkich kontrahentów lub tylko wybranych. W przypadku polisy pojedynczej ubezpieczeni może dotyczyć konkretnej transakcji lub konkretnego klienta.

W dalszej kolejności firma ubezpieczeniowa dokonuje analizy wypłacalności kontrahentów. Na tej podstawie ustala limit odszkodowania oraz udział własny ubezpieczonego.

Limit to maksymalna kwota, do której ubezpieczony może udzielać kredytu kupieckiego. Sprzedawanie towaru powyżej tego limitu na faktury z przedłużonym terminem płatności odbywa się na jego własne ryzyko. Po przekroczeniu limitu nie dostanie odszkodowania za kwotę przewyższającą.

Żadna firma ubezpieczeniowa nie wypłaca pełnych należności za zaległe faktury. Najczęściej jest to 80-90%. Różnica to tzw. udział własny przedsiębiorcy. Ma to zdopingować go do dyscyplinowania kontrahentów i dochodzenia należności.

Kiedy wypłacane jest odszkodowanie?

Firmy ubezpieczeniowe na bieżąco przeprowadzają analizy finansowe partnerów biznesowych. W przypadku wystąpienia trudności finansowania zobowiązań pieniężnych informacje przesyłają do ubezpieczonej firmy. Dla niej to sygnał, że nie może przekroczyć limitu i powinna bardziej skutecznie dochodzić wyrównania zaległości.

W przypadku nieskuteczności podjętych kroków, przedsiębiorstwo powinno wystąpić o wypłatę odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia.

Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku niemożności odzyskania należności przez okres 4-6 miesięcy od terminu płatności lub w przypadku upadłości kontrahenta. Kwota odszkodowania pomniejszona jest o udział własny przedsiębiorcy. To oczywiście długi czas oczekiwania na gotówkę, ale masz gwarancje, że jest ona do odzyskania.

Jak obliczana jest składka ubezpieczenia

Koszty składki wynikają bezpośrednio z ryzyka finansowego. Im jest większe, tym wysokość składki jest wyższa. Przed ostatecznym podpisaniem umowy warto sprawdzić wszystkie warunki umowy oraz warunki obliczania składki i wysokość odszkodowań. Wszystkie informacje powinny być umieszczone w umowie.

Najczęstszym sposobem obliczania składki jest określona stawka procentowa od obrotu. Przy stawce 0,3% i obrocie rocznym 100 000 składka roczna będzie wynosiła 300 zł. Najczęściej płacona jest w ratach miesięcznych.

Coraz więcej firm ubezpieczeniowych stosuje tzw. minimalne stawki ubezpieczeniowe obliczone od deklarowanego obrotu pomniejszonego o wkład własny. Na koniec roku następuje faktyczne rozliczenie należnych i zapłaconych składek.

Faktoring a ubezpieczenie należności

Faktoring to stosunkowo nowa propozycja na rynku usług finansowych. Polega na bieżącym regulowaniu faktur w imieniu dłużnika. Nie ma znaczenia, kiedy ureguluje on należności. Zawsze w terminie trafiają one na konto wierzyciela. Dzięki temu finansowanie biznesu jest znacznie łatwiejsze. Nie musi martwić się o środki potrzebne do bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Oczywiście usługa faktoringu jest droższa niż ubezpieczenie konsumenckie, ale dzięki niemu nie ma zagrożenia w płynnym przepływie finansów. Dla przedsiębiorstw to duży komfort, który pozwala im na dokonywanie kolejnych zakupów surowców, materiałów, wypłatę pensji pracownikom i terminowe regulowanie należności wobec ZUS i US.

Przed podpisaniem umowy o ubezpieczeniu należności lub faktoringu zawsze należy bardzo dokładnie przeczytać i przeanalizować jej warunki. Najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie jej wzoru na pocztę elektroniczną. Daje nam to czas na spokojne przeanalizowanie informacji typu:

  • wysokość składek,
  • jakie dostaniemy odszkodowanie,
  • jakie warunki muszą być spełnione, by odszkodowanie zostało wypłacone.

Podpisując umowę trzeba mieć świadomość, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko w przypadkach całkowicie odpowiadających warunkom umowy. Każde odstępstwo będzie interpretował na swoją korzyść. To z tego względu przede wszystkim ważna jest treść umowy, im mniej zawiera obwarowań i wykluczeń, tym lepiej.

Ubezpieczenie od należności wynikających z obrotu gospodarczego jest szczególnie ważne dla małych i średnich firm. Nawet niewielkie opóźnienia w płatnościach mogą prowadzić do zatorów płatniczych.

Poprzedni artykułJakie czynniki wziąć pod uwagę przy wynajmie powierzchni biurowej?
Następny artykułNowe, wygodne sposoby płatności – sprawdź, czy z nich korzystasz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj