Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to jedna z gałęzi prawa świadczonego przez naszą kancelarię adwokacką Michał Dobies. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj prawa związanego z rodziną. Jednak jaka jest prawdziwa definicja tego działu prawnego, jakie są źródła prawa rodzinnego oraz w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług naszego adwokata Mława? Spójrz niżej.

Definicja prawa rodzinnego

Prawo rodzinne należy do wyodrębnionej gałęzi prawa cywilnego, które ustanawia stosunki prawne w rodzinie. A mowa tutaj przede wszystkim o sytuacjach, które wiążą się z funkcjonowaniem rodziny, czyli z majątkowymi lub niemajątkowymi relacjami pomiędzy małżonkami, sposobem zawarcia małżeństwa, relacjami, które łączą rodziców z dziećmi oraz stosunki, jakie wynikają z pokrewieństwa bądź powinowactwa. Prawo rodzinne opiera się również na kilku podstawowych zasadach, które określają dobro dziecka, dobro rodziny, monogamię, równouprawnienie kobiety i mężczyzny, szczególną ochronę rodziny i dziecka przez państwo oraz trwałość małżeństwa.

Źródła prawa rodzinnego

Źródła prawa rodzinnego można podzielić na dwie grupy:

  • źródła prawa rodzinnego podstawowe, które obejmują Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku, ustawę z dnia 25 lutego 1964 roku (Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy), a także ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku (Prawo o aktach stanu cywilnego).
  • źródła prawa rodzinnego uzupełniające, które obejmują przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Kodeks cywilny), ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku (Kodeks postępowania cywilnego), a także ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku (Prawo prywatne międzynarodowe).

Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym

Do pojęć, które wiążą się z prawem rodzinnym należą w szczególności:

  • rodzina – którą tworzą małżonkowie oraz ich wspólne dzieci.
  • małżeństwo – które zawarte jest pomiędzy kobietą a mężczyzną przed urzędnikiem stanu cywilnego.
  • pokrewieństwo – według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej, na przykład jest to relacja pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. W przypadku krewnych w linii bocznej są to osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, ale nie są krewnymi w linii prostej.
  • powinowactwo – wynika z małżeństwa. Wówczas pomiędzy małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka nawiązują się relacje, na przykład takie jak teściowa czy zięć.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług naszego adwokata Mława?

Istnieje wiele sytuacji związanych z prawem rodzinnym, w których warto skorzystać z pomocy naszego adwokata Mława. A do takowych okoliczności można zaliczyć przede wszystkim zmianę statusu małżeństwa, czyli chodzi tutaj o rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa. Mogą to być również sytuacje związane z opieką nad daną osobą, czyli wszelkie kwestie dotyczące zmiany bądź ustanowienia opiekuna dla danej osoby. Oprócz tego warto skorzystać z pomocy naszego adwokata Mława w sprawach związanych z podziałem majątku, alimentami lub sprawami związanymi z ustaleniem ojcostwa/macierzyństwa. To tylko niektóre z sytuacji, w których warto skorzystać z naszej pomocy. Istnieje takich o wiele więcej, ponieważ prawo rodzinne stanowi bardzo obszerną część gałęzi prawa.

Poprzedni artykułSkuteczna pułapka na muszki owocówki
Następny artykuł5 zalet posiadania pieczątki firmowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj