Co zrobić, gdy nasz małżonek nagle umrze bez pozostawienia testamentu? Dla osoby nieznającej się na przepisach prawa spadkowego może okazać się to nie lada problemem. Z pewnością pojawią się liczne pytania takie jak: Kto dziedziczy cały majątek? Czy...
Konieczność skorzystania z pomocy prawnej zazwyczaj kojarzy się z trudnościami i problemami z prawem. Współpraca z adwokatem nie musi jednak polegać jedynie na pomocy w rozwiązaniu trudności i reprezentowania klienta przed sądem. Adwokat to specjalista z dziedziny prawa, który...
Każda aktywność gospodarcza, bez względu na jej skalę, wywołuje różnego rodzaju zobowiązania i roszczenia wobec otoczenia gospodarczego. Rozwiązywanie tych, czasami skomplikowanych, zdarzeń prawnych warto powierzyć specjalistom. Obsługa prawna firm prowadzona przez doświadczone kancelarie, pozwala przedsiębiorcom na uniknięcie własnego zaangażowania w...
W funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa może nadejść moment, gdy konieczna okazuje się pomoc prawnika. Nie zawsze trzeba zatrudniać specjalistę na stałe. Istnieje jednak kilka dziedzin, w których warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej. Kiedy przydaje się obsługa prawna firm?...
Kancelarie odszkodowawcze zajmują się dochodzeniem roszczeń za zgodą osób poszkodowanych i w ich imieniu. Osoby te utraciły prawo do należnego im odszkodowania lub jego wysokość została znacznie zaniżona przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona polisa. Kancelarie odszkodowawcze ustalają,...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. wyróżnia się ograniczoną odpowiedzialnością prawną za zobowiązania w stosunku do innych podmiotów. Choć jej nazwa na to nie wskazuje, spółkę z...
Wózki widłowe, nazywane oficjalnie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Wynika stąd szereg obowiązków, takich jak rejestracja, odbiór techniczny, prowadzenie dokumentacji wszelkich napraw i modernizacji oraz dokonywanie różnego typu przeglądów. Wyjaśniamy, kiedy i jakie prace serwisowe należy...

Prawo rodzinne

0
Prawo rodzinne to jedna z gałęzi prawa świadczonego przez naszą kancelarię adwokacką Michał Dobies. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj prawa związanego z rodziną. Jednak jaka jest prawdziwa definicja tego działu prawnego, jakie są źródła prawa rodzinnego oraz...
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do poruszania się w określonych ramach prawnych. Dotyczy to również prawa gospodarczego, które jest jedną z głównych dziedzin prawa związanego z biznesem. Prawo gospodarcze w biznesie Pod pojęciem prawa gospodarczego kryje się zbiór dziedzin prawa, które regulują...
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej. Do jej zadań należy obrona oskarżonych w sprawach karnych a także występowanie w imieniu stron przed sądem bądź innymi instytucjami. Opis zawodu Osoby wykonujące ten zawód sporządzają również umowy, statuty oraz inne ważne...

Polecane