W funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa może nadejść moment, gdy konieczna okazuje się pomoc prawnika. Nie zawsze trzeba zatrudniać specjalistę na stałe. Istnieje jednak kilka dziedzin, w których warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej. Kiedy przydaje się obsługa prawna firm?...
Kancelarie odszkodowawcze zajmują się dochodzeniem roszczeń za zgodą osób poszkodowanych i w ich imieniu. Osoby te utraciły prawo do należnego im odszkodowania lub jego wysokość została znacznie zaniżona przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona polisa. Kancelarie odszkodowawcze ustalają,...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. wyróżnia się ograniczoną odpowiedzialnością prawną za zobowiązania w stosunku do innych podmiotów. Choć jej nazwa na to nie wskazuje, spółkę z...
Wózki widłowe, nazywane oficjalnie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Wynika stąd szereg obowiązków, takich jak rejestracja, odbiór techniczny, prowadzenie dokumentacji wszelkich napraw i modernizacji oraz dokonywanie różnego typu przeglądów. Wyjaśniamy, kiedy i jakie prace serwisowe należy...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to jedna z gałęzi prawa świadczonego przez naszą kancelarię adwokacką Michał Dobies. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj prawa związanego z rodziną. Jednak jaka jest prawdziwa definicja tego działu prawnego, jakie są źródła prawa rodzinnego oraz...
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do poruszania się w określonych ramach prawnych. Dotyczy to również prawa gospodarczego, które jest jedną z głównych dziedzin prawa związanego z biznesem. Prawo gospodarcze w biznesie Pod pojęciem prawa gospodarczego kryje się zbiór dziedzin prawa, które regulują...
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej. Do jej zadań należy obrona oskarżonych w sprawach karnych a także występowanie w imieniu stron przed sądem bądź innymi instytucjami. Opis zawodu Osoby wykonujące ten zawód sporządzają również umowy, statuty oraz inne ważne...
Prowadzenie każdej działalności gospodarczej niezależnie od jej skali związane jest z przechowywaniem dokumentów bezpośrednio związanych z działalnością. Pomimo tego, że coraz częściej stosuje się systemy informatyczne, które mają na celu zmniejszenie ilość danych w papierowej formie, znaczna część dokumentów...
Właściciele warsztatów samochodowych będą musieli wkrótce wymienić stare kasy fiskalne na nowe. Dlaczego mechanicy muszą wymienić kasy fiskalne? Jest to spowodowane zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w Polsce. Jakie urządzenie muszą oni kupić dla dopełnienia obowiązków fiskalnych i od kiedy powinni...
Powodem największej ilości nieporozumień podczas rozwodu, oprócz kwestii obok opieki nad dziećmi i wysokości alimentów na nie, jest podział majątku. Adwokaci najczęściej doradzają swoim klientom zawarcie ugody w formie umowy o charakterze aktu notarialnego, która jest najszybszym i najmniej...

Polecane